Telefon: 060-15 02 20   |   E-post: stig@debetochkredit.se

Min syn på affärsmässighet.

Jag arbetar för ditt företags bästa. Min uppgift är att hjälpa dig maximera företagets vinst. Genom att använda mig av de skatteregler som finns på bästa tänkbara sätt ser jag till att du får kvar så mycket pengar som möjligt. Jag har jobbat 30 år med företagsekonomi och revisionsarbete och kan min sak. Det är bra för dig att veta men det räcker inte för mig. Jag söker hela tiden efter bättre lösningar för mina kunder. När du upplever att min insats verkligen gör nytta, då har jag lyckats. Att representera ett företag som revisor eller jurist bygger dessutom på ett ömsesidigt förtroende. Du måste känna att du kan lita på mig och min kompetens. Jag måste även ha förtroende för dig och dina affärer. Kontakta mig gärna för referenser.

 

Min bakgrund

Jag har arbetat med ekonomiska frågor sedan min civilekonomexamen 1974, bland annat som ekonomichef, redovisningschef och bankchef under 12 år. De senaste sju åren har jag arbetat som auktoriserad redovisningskonsult hos Ernst & Young i Sundsvall. Jag är auktoriserad redovisningskonsult (SRF). Nu står min kompetens och erfarenhet till ditt förfogande när jag nu erbjuder mina tjänster i egen regi.